Thiết kế mặt bằng căn hộ C1, D – Chung cư Diamond Blue 69 Triều Khúc

Thiết kế mặt bằng căn hộ A, B
Thiết kế mặt bằng căn hộ C1, D