AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale (%)Udział w głosach (%)
Paweł Wilk40 371 904 40 371 904 31,77%31,77%
January Ciszewski*36 119 00636 119 00628,42%28,42%
Mateusz Pilski18 641 98418 641 98414,67%14,67%
Pozostali31 945 13331 945 13325,14%25,14%
Razem127 078 027127 078 027100%100%
* wraz z JR HOLDING ASI S.A